Category Archives : travel news

  1. Home
  2. /
  3. travel news

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง

Posted in : travel news on by : admin

หากได้ชมภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัยแล้ว ขอให้มาตามรอยสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ ฯ ณ ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นสมรภูมิรบไทย-พม่าหลายครั้งแล้ว ที่แห่งนี้เองที่สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าวสิ้นพระชนม์บนคอช้างรัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยจึงได้ร่วมกันสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัยน้อมเกล้าฯ ถวาย

READ MORE

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

Posted in : travel news on by : admin

ป่าตะวันตกอันเป็นต้นกำเนิดของผืนป่ามรดกโลก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพอากาศจะเย็น และจะหนาวมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ สำหรับสัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เสือลายเมฆ สมเสร็จ เลียงผา เหยี่ยว นกกระทุง เป็นต้น ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เมื่อปี พ.ศ. 2532 จัดเป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวนและ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

READ MORE

แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

Posted in : travel news on by : admin

หลักฐานสำคัญที่จะทำให้คุณทึ่งในอดีตของเมืองน่านกับความเป็นเมืองเก่าและอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของไทย คือ แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก ซึ่งมีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตในลักษณะเฉพาะของตัวเองและน่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีการขุดพบตามแหล่งฝังศพของคนในสมัยก่อนโดยเฉพาะแถบเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

READ MORE

จวนเจ้าเมืองระนอง

Posted in : travel news on by : admin

จวนเจ้าเมืองระนอง หรือ บ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง บ้านทรงจีนขนาดกะทัดรัดซึ่งถูกสร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ซึ่งพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) บุตรชายคนที่ 2 ของท่านคอซู้เจียง สร้างเพื่อใช้เป็นที่พักของบิดา เริ่มสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2420 มีเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่เศษ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ภายในเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของสำคัญของตระกูล ณ ระนอง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับความเจริญเติบโตของเมืองระนอง ที่น่าสนใจ คือ ศาลบรรพบุรุษต้นตระกูล…

READ MORE

เกาะคอเขา

Posted in : travel news on by : admin

น้อยคนนักจะรู้จักและเคยสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบนเกาะคอเขา เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับอำเภอตะกั่วป่า แม้วันนี้ชื่อของเกาะคอเขาอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่หากคุณได้ลองไปเยือนสักครั้ง จะพบว่าเกาะนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทะเลเงียบสงบ บริสุทธิ์สวยงาม วิถีชาวเกาะที่แสนเรียบง่าย ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงเพียงเพื่อต้องการการพักผ่อนที่แท้จริง

READ MORE

บ้านสลักคอก

Posted in : travel news on by : admin

บ้านสลักคอกเป็นชุมชนที่มีไม่กี่หลังคาเรือน ตั้งอยู่ริมอ่าวสลักคอกทางฝั่งตะวันออก อ่าวสลักคอกแห่งนี้เป็นเวิ้งอ่าวที่เว้าลึกเข้ามาในแผ่นดิน มีปากทางออกทะเลเป็นช่องแคบๆ เป็นอ่าวที่เงียบสงบ สมบูรณ์ไปด้วยป่าโกงกาง ยามค่ำคืนมีหิ้งห้อยคอยกระพริบแสงน้อยๆ ให้ได้ยลโฉมอยู่ทั่วไป เดิมท่าเรือเล็กๆ ในหมู่บ้านสลักคอกคือจุดผ่านเข้าออกของเรือโดยสารที่วิ่งระหว่างบ้านสลักคอก บ้านเจ๊กแบ้และบ้านสลักเพชรกับแหลมงอบ ต่อมาเมื่อมีการสร้างท่าเทียบเรือธารมะยม เรือโดยสารจึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางแหลมงอบ – ท่าเทียบเรือธารมะยม ทำให้สลักคอกกลายเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่เก็บตัวเองอยู่เงียบๆ ปัจจุบันแม้เรือโดยสารข้ามฟากสู่เกาะช้างจะเปลี่ยนมาเป็นเรือเฟอร์รี่ แต่หมู่บ้านสลักคอกก็ยังคงเงียบสงบอยู่กับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่เมื่อมีการรวมตัวกันก่อตั้ง “ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก” เปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับกิจกรรมพายเรือคายัค สู่เส้นทางท่องชมความงดงามและสมบูรณ์ของป่าโกงกางผืนใหญ่ และนั่งเรือมาดรับสายลมอ่อนๆ พัดเย็นสบายล่องไปตามลำน้ำที่โอบล้อมไปด้วยป่าโกงกางที่เขียวชอุ่มประหนึ่งนั่งเรือกอนโดล่า

READ MORE

หอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง

Posted in : travel news on by : admin

“หอจดหมายเหตุ ทุ่งมะขามหย่อง แผ่นดินแห่งพระกรุณาธิคุณ” พื้นที่บริเวณนี้จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ ด้วยเป็นสมรภูมิรบไทย-พม่าซึ่งสมเด็จพระศรีสุริโยทัยทรงประทับบนหลังช้าง และทรงกระทำยุทธหัตถีเพื่อปกป้องเอกราชของชาติไว้จนต้องพระแสงของ้าว สิ้นพระทัยบนคอช้าง และประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้อีกครา

READ MORE

วัดหนองบัว

Posted in : travel news on by : admin

วัดไทลื้อเก่าแก่ของหมู่บ้านหนองบัวแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวๆ ปีพ.ศ. 2405 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ · ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ที่เล่าเรื่องปัญญาชาดก ซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า สันนิษฐานว่า เขียนโดย “หนานบัวผัน” ช่างเขียนลาวพวนที่บิดาของครูบาหลวงสุ ชื่อนายเทพ ซึ่งเป็นทหารของเจ้าอนันตยศ (เจ้าเมืองน่านระหว่าง พ.ศ. 2395-2434) ได้นำมาจากเมืองพวน ในแคว้นหลวงพระบาง และยังมีนายเทพและพระแสนพิจิตรเป็นผู้ช่วยเขียนภาพจนสำเร็จ ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี…

READ MORE

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

Posted in : travel news on by : admin

ไม่เพียงแต่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมเก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแล้วเท่านั้น ยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยนาท ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และหลงใหลในชิ้นงานเก่าที่หาชมได้ยากยิ่ง

READ MORE