พระตำหนักเมืองนคร

  1. Home
  2. /
  3. travel news
  4. /
  5. พระตำหนักเมืองนคร

พระตำหนักเมืองนคร

Posted in : travel news on by : admin

พระตำหนักเมืองนครสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ในคราวที่เสด็จฯ มาทรงงาน ณ เมืองนครศรีธรรมชาติ โดยตั้งอยู่ในสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัคร ผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้เสด็จมาเปิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2541 และกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราช

จากตัวเืมืองนครศรีธรรมราชไปทางอำเภอพรหมคีรีตามทางหลวงหมายเลข 4016 ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทีว่าการอำเภอพรหมคีรี เมื่อเจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา(ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปวัดเขาขุนพนม หรือ เมื่อเจอสี่แยกไฟแดงให้ตรงไป ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนตากสินอนุสรณ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand